Välkommen!

SNART LANSERAS NYA FÖRSKRIVARHJÄLPEN!

Kombinationsdatabasen (tidigare Kombinationslistan) har den 31 december 2017 lagts ned. Kombinationsdatabasen finns kvar under en övergångsfas, men släcks ned år 2021 då upphandlingar som gjorts innan den 31 december 2017 löper ut. För mer information om de medicintekniska direktiven och vad som gäller nu kring kombinationsdatabasen, kontakta din leverantör.

HMC Sverige som tidigare administrerat kombinationsdatabasen arbetar nu med ett helt nytt forum för förskrivare som heter Förskrivarhjälpen. Förskrivarhjälpen blir ett helt nytt forum för arbetsterapeuter och fysioterapeuter med guidning i funktionella kombinationer, en utprovningsguide och tillgång till ett unikt kunskapscenter med all den samlade erfarenhet och kompetens som vi på HMC Sverige utvecklat under över 20 års tid. Du kan läsa mer om Förskrivarhjälpen på HMC Sveriges hemsida. Du kan också skriva upp dig på HMC Sveriges nyhetsbrev kring kombinationsdatabasen här.

FÖRTYDLIGANDE KRING PRODUKTANSVAR

I den här databasen kan du få reda på vilka kombinationer av personlyftar och lyftselar av olika fabrikat som är godkända av leverantörerna att använda tillsammans (för produkter som ingått i upphandlingar som gjorts innan 31 december 2017). Det är alltid tillverkaren (leverantören) som ska bedöma och deklarera hur de egna produkterna kan kombineras med andra produkter. Vårdpersonal ska följa leverantörens bruksanvisning och rekommendationer vad gäller applicering, användning, skötsel, rengöring samt kontroll och tillsyn av lyftselen och personlyften.

Hjälpmedelcenter Sverige har haft i uppdrag av medverkande leverantörer att testa kombinationernas lämplighet och säkerheten. Resultaten har sammanställts och lagts in i databasen.

Samarbetet mellan leverantörerna har pågått sedan 1997. Ansvarsförhållandet mellan leverantörerna regleras i ett samarbetsavtal – se under fliken Samarbetsavtal. Notera att samarbetet inte omfattar uppresningslyftar med tillbehör.