Samarbetsavtal

Utprovaren/förskrivaren av lyftselar kan, efter en dokumenterad utprovning där användaren medverkar, kombinera en lyftsele och personlyft av olika fabrikat från leverantörer som medverkar i samarbetet. Samarbetet omfattar inte uppresningslyftar med tillbehör. Godkända kombinationer framgår av databasens sökfunktioner www.hmcsverige.se

Leverantörerna som ingått i samarbetet tar i förekommande fall ansvar, var och en, för sin produkt och för att produkterna är säkra att använda i kombination med varandra enligt databasens innehåll.

HjälpmedelCenter Sverige gör opartiska tester om kombinationernas lämplighet och säkerhet. I de fall någon leverantör gör annan bedömning kan endera parten (en leverantör) välja att ta ansvar för hela kombinationen, dvs. för både sin egen och den andra partens produkt, vilket markeras särskilt i kombinationslistan. Detta med hänvisning till Läkemedelsverkets skrivelse ”Förhållningssätt till alternativa tillbehör”.

Personlyften och lyftselen skall vara CE-märkta enligt det medicintekniska direktivet, MTD 93/42/EEG (LVFC 2003:11) och uppfylla kraven i gällande standard för personlyftar, EN 10535.

Vårdgivaren skall följa leverantörens bruksanvisning och rekommendationer vad gäller applicering, användning, skötsel, rengöring samt kontroll och tillsyn av lyftselen och personlyften.